Léčba intuitivní metodou

Kontaktujte nás

O nás

Úvod > O nás

– HISTORIE –

Soukromá klinika Sanaj v Trutnově

Rehabilitace Sanaj byla založena v září 2019, tak trochu jako vídáme ve filmech, se šťastným koncem. Člověk s vizí se po pár letech pravidelného docházení na terapie rozhodl, velmi rychle, vzít pod svá křídla fyzioterapeuta Natálii
Ondráškovou a tím rozšířit své pracovní možnosti v oblasti zdraví.

Vize rehabilitace je prevence, prevence úrazu, bolestí, odhalení nedostatků, individuální přístup, zlepšení potíží, vědomí
psychosomatiky.

Rodinná péče

Naše zaměření je na jakékoliv problémy vyžadující ambulantní péči
od 4let až do důchodového věku.

Často máme v péči celé rodiny, kde
se shodují stejné potíže.

Zaměření na děti

V průběhu prvního roku života je stále častěji nutnost v zácviku maminek ke cvičení s miminkem. Mezi 1.-4.rokem je trochu komplikované přimět dítko ke spolupráci, po 4.roce se to daří lépe. Máme dlouholeté zkušenosti ve věku 4.-18.let, kdy nahlížíme na tělesnou konstituci komplexně. Děti cvičí
rády a na lékařských kontrolách prokazují zlepšení.

Příjemné prostředí

Rehabilitace je v budově polikliniky Trutnov.

Místnost má atypický půlkruhový tvar, který vytváří jedinečný prostor, harmonický, světlý a příjemný.

– DOKTOŘI –

Natálie Ondrášková

“Jsem od dětství aktivní sportovec – gymnastika, judo, běh, basketbal ,lyžování, všechny tyto aktivity mi pomáhají poznávat své tělo ve fyzické činnosti a tím lépe rozumět i klientům, kteří s potížemi přijdou.”

Fyzioterapie

SZŠ obor rehabilitační pracovník (1986-1990) Vzdělávací kurzy v oblasti fyzioterapie – metody Ludmily Mojžíšové, akupresura, mobilizace a měkké techniky, kurzy Clary Lewitové-forma, funkce, facilitace, pohyb a stabilita, o dýchání, taping. Komplexní terapie ramenního kloubu, viscerovertebrální vztahy – Petr Bitnar , cranio-sacrální terapie

V roce 2002 jsem prošla kurzy práce s energii, používání těchto technik vede k rozvíjení intuice vlastní i vůči klientovi.

V oboru fyzioterapie pracuji od roku 1992. Do roku 2003 v soukromé klinice Monada v Praze, od roku 2004 do 2019 v s.r.o. Ozone Trutnov, od 2019 pro soukromé zařízení Sanaj společnosti Pratr a.s.

Jóga

Od roku 2000 na cestě jógy od power jógy k ha-tha józe, III. stupeň instruktora powerjógy

2. stupeň instruktora jógy – škola Cestou jógy, semináře Dr. Bhole-učitel jógy a jógové terapie.

Od roku 2015 jsem lektorem anatomie a fyziologie ve škole jógy- Cestou jógy. Díky této možnosti a dlouhodobé praxi ha-tha jógy, dochází k chápání zapojení fyzického těla, dechu a mysli, jak u mě, tak i u druhých lidí.

Moje pracovní i lektorské vedení je propojené, našla jsem koncept v józe, který vytváří stabilitu, otevřený dechový prostor a klidnou mysl. Tento koncept je vhodný pro každého člověka, je účinný, pokud jsme ochotní s ním pracovat.